Truy cập nội dung luôn

Thông báo thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu

16-04-2021 14:57

Thông báo thể lệ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu

 

Ngày 01/4/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” (gọi tắt là Cuộc thi) của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thể lệ Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, Cuộc thi được phát động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân. Nội dung thi bao gồm: Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND,các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương có liên quan đến bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. qua đó góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử. Nội dung, hình thức, thời gian và giải thưởng của cuộc thi theo kế hoạch như sau:

1. Nội dung thi.

Các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Hình thức thi:

- Cuộc thi tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên, nội dung tài liệu và thể thức cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ http://pbgdplthainguyen.gov.vn/ , chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”

- Người tham dự trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/lần thi (gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi). Mỗi cá nhân được dự thi 01 lần.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Từ 00h00 ngày 10/04/2021 đến hết 30/04/2021.

4. Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích và giải thưởng  cho các đơn vị có số đông người tham gia dự thi.

*Giá trị giải thưởng, nội dung, cách thức, hình thức và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi số 393/TL-BTC ngày 01/04/2021 của Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân” tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết thể lệ Cuộc thi xin mời xem tại đây

/documents/465577/7295491/The+le+Cuoc+thi+truc+tuyen.signed.signed.signed.pdf/5c924cc1-29b9-43ba-8598-13cd41be35bb

 



Thống kê truy cập

Đang truy cập:7149

Tổng truy cập: 1691225