Truy cập nội dung luôn

Thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

04-02-2021 15:17

Ngày 03/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Thông báo số 15;  Báo cáo tóm tắt;   Bản đồ kèm theoThống kê truy cập

Đang truy cập:3693

Tổng truy cập: 972341