Truy cập nội dung luôn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

29-03-2022 10:40

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Ngày 15/2/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Theo đó:
1. Thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên như sau:
a) Thành lập phường Đắc Sơn trên cơ sở toàn bộ 14,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.198 người của xã Đắc Sơn.
b) Thành lập phường Đông Cao trên cơ sở toàn bộ 6,47 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.120 người của xã Đông Cao.
c) Thành lập phường Hồng Tiến trên cơ sở toàn bộ 18,47 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.076 người của xã Hồng Tiến.
d) Thành lập phường Nam Tiến trên cơ sở toàn bộ 8,31 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.124 người của xã Nam Tiến.
đ) Thành lập phường Tân Hương trên cơ sở toàn bộ 9,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.538 người của xã Tân Hương.
e) Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở toàn bộ 4,78 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.025 người của xã Tân Phú.
g) Thành lập phường Thuận Thành trên cơ sở toàn bộ 5,48 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.684 người của xã Thuận Thành.
h) Thành lập phường Tiên Phong trên cơ sở toàn bộ 14,82 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.694 người của xã Tiên Phong.
i) Thành lập phường Trung Thành trên cơ sở toàn bộ 9,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.151 người của xã Trung Thành.
2. Thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở toàn bộ 258,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 231.363 người của thị xã Phổ Yên.
Thành phố Phổ Yên giáp huyện Đại Từ, huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên; tỉnh Bắc Giang, tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội.
3. Sau khi thành lập 09 phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên:
a) Thành phố Phổ Yên có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành và 05 xã: Minh Đức, Phúc Tân, Phúc Thuận, Thành Công, Vạn Phái;
b) Tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện và 03 thành phố; 178 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 128 xã, 41 phường, 09 thị trấn.
4. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
1. Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2022.
( Nguồn Trang TTĐT Sở tư pháp tỉnh Thái Nguyên)

Ảnh nguồn: quochoi.vn

 

(Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên)

ctcm duydũng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6129

Tổng truy cập: 1772817