Truy cập nội dung luôn

Thông báo

Thực hiện Văn bản số 3325/ LĐTBXH_BVCSTE&BGĐ ngày 21/12/2020 về việc hỗ trợ cho trẻ em của chương trình “ Sam sung đồng hành”” Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phòng LĐTBXH. Sở LĐTBXH phối hợp với công ty SEVT lựa chọn cháu “” Nguyễn Công Đại” là đối tượng thụ hưởng của chương trình “” Sam sung đồng hành” với số tiền: 30.000.000 tr đồng ( Bằng chữ: ba mươi triệu VNĐ chẵn .Hôm nay ngày 29/12/2020 Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH, Công ty SEVT phối hợp với UBND phường Bắc sơn tổ chức chương trình trao hỗ trợ trực tiếp cho cháu Nguyễn Công Đại, địa chỉ TDP thuận đức, phường Bắc Sơn.

29-12-2020

Thực hiện Văn bản số 3325/ LĐTBXH_BVCSTE&BGĐ ngày 21/12/2020 về việc hỗ trợ cho trẻ em của chương trình “ Sam sung đồng hành”” Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phòng LĐTBXH. Sở LĐTBXH phối hợp với công ty SEVT lựa chọn cháu “” Nguyễn Công Đại” là đối tượng thụ hưởng của chương trình “” Sam sung đồng hành” với số tiền: 30.000.000 tr đồng ( Bằng chữ: ba mươi triệu VNĐ chẵn .Hôm nay ngày 29/12/2020 Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH, Công ty SEVT phối hợp với UBND phường Bắc sơn tổ chức chương trình trao hỗ trợ trực tiếp cho cháu Nguyễn Công Đại, địa chỉ TDP thuận đức, phường Bắc Sơn.

Giới thiệu về phường Bắc Sơn

15-12-2017

Phường Bắc Sơn là trung tâm vùng ở phía tây của Thị xã Phổ Yên có đường tỉnh lộ 261 đi qua thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hoá - xã hội. Tổng diện tích khoảng có diện tích tự nhiên 396,03 ha, có 954 hộ với 3.950 nhân khẩu, sống ở 9 TDP, 7 dân tộc anh em. Trình độ dân trí tương đối cao, đến nay Phường đã hoàn thành việc phổ cấp THCS và phổ cập mầm non 5 tuổi; phổ cập Trung học phổ thông.Đảng bộ Phường Bắc Sơn có 10 chi bộ trực thuộc, Dưới sự tập trung lãnh đạo của BCH đảng bộ Phường Bắc Sơn, cùng sự đoàn kết thống nhất ý chí trong những năm qua cán bộ và nhân dân các dân tộc Phường Bắc Sơn đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành tuần 2 tháng 10/2017

28-11-2017

Trong tuần 02 tháng10/2017( từ 08 đến 15/10), các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều giải pháp, nội dung cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1940

Tổng truy cập: 1226113