Truy cập nội dung luôn

Tin mới

Thực hiện Văn bản số 3325/ LĐTBXH_BVCSTE&BGĐ ngày 21/12/2020 về việc hỗ trợ cho trẻ em của chương trình “ Sam sung đồng hành”” Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phòng LĐTBXH. Sở LĐTBXH phối hợp với công ty SEVT lựa chọn cháu “” Nguyễn Công Đại” là đối tượng thụ hưởng của chương trình “” Sam sung đồng hành” với số tiền: 30.000.000 tr đồng ( Bằng chữ: ba mươi triệu VNĐ chẵn .Hôm nay ngày 29/12/2020 Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH, Công ty SEVT phối hợp với UBND phường Bắc sơn tổ chức chương trình trao hỗ trợ trực tiếp cho cháu Nguyễn Công Đại, địa chỉ TDP thuận đức, phường Bắc Sơn.

29-12-2020

Thực hiện Văn bản số 3325/ LĐTBXH_BVCSTE&BGĐ ngày 21/12/2020 về việc hỗ trợ cho trẻ em của chương trình “ Sam sung đồng hành”” Trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của phòng LĐTBXH. Sở LĐTBXH phối hợp với công ty SEVT lựa chọn cháu “” Nguyễn Công Đại” là đối tượng thụ hưởng của chương trình “” Sam sung đồng hành” với số tiền: 30.000.000 tr đồng ( Bằng chữ: ba mươi triệu VNĐ chẵn .Hôm nay ngày 29/12/2020 Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH, Công ty SEVT phối hợp với UBND phường Bắc sơn tổ chức chương trình trao hỗ trợ trực tiếp cho cháu Nguyễn Công Đại, địa chỉ TDP thuận đức, phường Bắc Sơn.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2641

Tổng truy cập: 1226069